کد مطلب : 64273 / تاریخ ثبت : 1400/03/30 10:37

خانه شهردار کجاست؛ استیضاح فردیس در انتظار چهارباغ؟!

حضور مستمر شهرداران شهر های اقماری کرج در انتخابات شورای شهر این شهر بسیار به چشم آمده است و این سوال را به ذهن متبادر می سازد آیا برای این مدیران شهر خودشان اهمیت لازم برای وقت گذاشتن را ندارد

سرنوشت مصطفی سعیدی در چهارباغ به استیضاحی ختم شد که می توان آن را نوعی غافلگیری نامید. بند مهم اما کمتر توجه شده ای در قانون وجود دارد که شهردار و اعضای شورای شهر هر شهر باید در آن شهر سکونت داشته باشند و غیر از این تخلف محسوب شده و مرد برخورد قانونی قرار خواهند گرفت. همین بند کافی بود تا رابطه پرتنش سعیدی و شورای شهر به پایان برسد. البته پایانی تلخ برای سعیدی شهردار. اما آیا واقعا اعضای شورای شهر فردیس از محل سکونت شهردار بی خبر بودند و یا خبر داشتند و به ناگهان تصمیم به عمل به قانون گرفتند؟!

حال این اتفاق در شهرهای دیگری هم افتاده و به نظر می رسد شهرداران شهرهای اقماری که برخی از مدیران شهرداری کرج بوده اند در انتخابات شورای شهر به جای گذران وقت در شهر خودشان(شهری که در آن شهردارند) و خدمات رسانی به مردم در هیاهوی انتخاباتی و مدیریت فضا و چالش ها بیشتر در کرج و در ستادهای انتخاباتی دیده شده اند و عکس هایشان گواه آن دارد که اهمیت نتیجه انتخابات شورای شهر کرج به مراتب برایشان از وضعیت شهر ثانویه! بیشتر است.

یکی زا شهردارانی که امیدواریم در این خصوص روشنگری کند شهردار چهارباغ است . آیا محل سکونت او کرج است یا خیر؟ آیا حضورش در ستادهای انتخاباتی کاندیداهای کرج صرفا بر مبنای دوستی و علاقه شخصی بوده یا خیر و آیا این علاقه مندی شخصی آُیبی به منطقه تحت مدیریت وی رسانده است یا خیر؟!

جوابیه ایشان و دیگر شهردارانی که مایل به روشنگری در زمینه محل سکونت خود و حتی کارنامه کاریشان در زمینه خدماتی که به شهروندان شان داده اند درج خواهد شد. اضافه می شود  این امکان برای اعضای شوراهایی که مایل به پاسخگویی و شفافیت هستند وجود دارد.
.چاپ مطلب
شهردار چهارباغ شورای شهر
تعداد دفعات مشاهده شده : 156
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید