کد مطلب : 63727 / تاریخ ثبت : 1397/12/15 13:52

سید مهران مهدوی خبر داد:

بازدید نخبگان البرزی از پارک علم وفناوری البرز

مدیر ذروابط عمومی پار ک علم و فناوری البرز گفت:بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رشد و پیشرفت فعالیت ها و دستاوردهای فناورانه ایران از رشد شمگیری برخوردار بوده است که نمونه بارز آن تاسیس پارک های علم وفناوریدر ایران می باشد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، صبح روز یک شنبه 12 اسفند تعدادی از نخبگان دوره  اول و دوم متوسطه دبیرستان  فرزانگان  در قالب "بازدید عمومی  از دستاوردهای دانشگاهها و موسسات و مراکز تحقیقاتی  با هدف افزایش دانش ، تجربه علمی و توسعه ارتباط بین دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی از پاک علم و فناوری البرز  و مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی بازدید نمودند.
مهندس سیدمهران مهدوی مدیر روابط عمومی  پارک علم و فناوری البرز  ضمن شرح کلی رشد و پیشرفت  فعالیت ها و دستاوردهای فناورانه ایران  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، به معرفی پارک ، ظرفیت ها و حوزه فعالیت  شرکت ها  و دستاوردهای این مجموعه نیز پرداخت  و نقش علم و فناوری را در جهت تولید ایده به ثروت  بسیار مهم  عنوان نمود.
گفتنی است بازدید کنندگان از نمایشگاه دائمی محصولات فناورانه شرکت های دانش بنیان و فناور عضو پارک و همچنین از مرکز رشد فارم حیوانات آزمایشگاهی پژوهشگاه رویان، پژوهشکده گیاهان دارویی  جهاددانشگاهی  بازدید نمودند و از توانمندی ها  و فعالیت های مجموعه استقبال نمودند


محبوبه اقتداریان به نقل ار روابط علم وفناوری
.چاپ مطلب
نخبگان فناوری پارک البرز بازدید دستاورد محصول
تعداد دفعات مشاهده شده : 481
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید