کد مطلب : 63043 / تاریخ ثبت : 1397/08/14 09:38

پارسا:

کرج کلکسیون مشکلات

یک پژوهشگر و کارشناس ارشد شهری با تاکید بر اهمیت مشارکت فعال و اثرگذار شهروندی، در امور شهری، گفت: مشارکت فعال و اثرگذار شهروندی، زمینه شکوفایی استعدادها، توانمندی شهروندان و ارتقای عملکرد مدیریت شهری را به دنبال دارد

 پویا پارسا، با اشاره به انتصاب شهردار جدید کرج بعد از ماه‌ها بی سامانی شهر، اظهار داشت: شهر کرج دارای مشکلات پیچیده و فراوانی است که لازمه حل برخی از این مشکلات تغییر در نگرش مدیریت شهری و جلب مشارکت شهروندان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی در راستای ارتقای عملکرد مدیریت شهری است.

وی اظهار کرد: مهمترین هدف مدیریت شهری در هر شهری، ارتقای شرایط کار، زندگی جمعیت ساکن، حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدی شهر است که مشارکت، زمینه لازم برای شناخت، هدایت استعدادهای افراد و بهره گیری از توانایی‌هـای آنـان را در اداره امور شهر و اجرای طرح‌ها فراهم می‌کند.

کارشناس ارشد و پژوهشگر مدیریت شهری با بیان اینکه جای بهره‌مندی از مشارکت مردم در برنامه‌ریزی‌های شهری خالی است، تصریح کرد: زمانی که شهری دارای مشکلات و نارسایی‌هایی در چرخه امور خود است و از مشکلاتی از جمله ترافیک، آلودگی‌های محیطی، آسیب‌های اجتماعی مختلف و بحران‌هایی مثل رشد بی رویه شهری، بی هویتی در شکل گیری بافت‌ها و ساختمان، حاشیه‌نشینی و مشکلات مربوط به آن رنج می برد، می‌توان به این نتیجه رسید که جای بهره مندی از مشارکت مردم در برنامه‌ریزی‌های شهری خالی بوده است.

وی گفت‌: شهردار منتخب کرج و مدیریت شهری باید ضمن داشتن برنامه برای وضع موجود شهر و فائق آمدن به مشکلات آن با استفاده از جلب مشارکت اجتماعی، برنامه آینده شهر را تدوین کند.

پژوهشگر مدیریت شهری افزود: مفهوم مشارکت این است که افراد کل جامعه با تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم خود در امور شهری و دیگر موضوعات مرتبط، تبدیل به شهروندان فعال شوند و شهر را از حالت کنونی خارج کرده و به شهری شهروند محور تبدیل سازند.

پارسا، مشارکت را عنصر حیاتی در فرآیند توسعه پایدار تلقی و خاطر نشان کرد: توسعه پایدار برآیند انگاره‌های مختلف توسعه است و برای رسیدن به الگوی توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت‌ها و توزیع عادلانه آن، مشارکت مردم به عنوان عاملی اصلی و محوری به شمار می‌رود.

وی جلب مشارکت مردم را یکی از اساسی‌ترین راه‌های رسیدن به اهداف خواند و بیان کرد: یکی از مسائلی که تمام کلانشهرها از جمله کرج با آن مواجه هستند موضوع پسماند است که برای اجرای موفق برنامه‌های کاهش تولید پسماند، بازیافت و کمپوست، مشارکت عمومی مردم الزامی است.

وی افزود: برای حل مشکلات شهر در حوزه‌هایی مانند ترافیک و محیط زیست و مسائل محله هم می‌توان از مشارکت‌های اجتماعی استفاده کرد به نحوی که از مرحله آموزش شهروندی تا مرحله نظارت و حتی اجرای پروژه‌های فرهنگی و زیست محیطی و ترافیکی می‌توان از توان خود شهروندان در شهر استفاده کرد.

پارسا ادامه داد: برای تحقق هدف مشارکت اجتماعی شهروندان در شهرداری، باید بر اساس نیازهای مبتنی بر ارزش‌های جامعه به ایجاد همدلی پرداخت و این همدلی باید از طریق ارتباط‌های جمعی مناسب مبدل به همفکری شود و در صورت ایجاد همفکری می‌توان، ساز و کار مناسبی را برای همکاری تدارک دید.

کارشناس ارشد و پژوهشگر مدیریت شهری با اشاره به وظیفه شهرداری در تسهیل مشارکت‌های مردمی گفت: پیش شرط ایجاد مشارکت‌های شهروندی، غیر متمرکز گرداندن و تمرکز زدایی ساختار سازمانی شهرداری است که مشارکت شهرداری نیاز به ایجاد ساختار مشارکتی دارد و در آن عموم مردم در فعالیت‌های شهری از گردآوری اطلاعات و شناخت وضعیت موجود گرفته تا انتخاب راه حل بهینه و اجرا و ارزیابی آن نقش داشته باشند.

وی اظهار کرد: ساختار مشارکت شهروندان در شهرداری باید از حالت شعاری و مشارکت محدود به مشارکت واقعی تبدیل شود و این ساختار باید به دنبال ظرفیت سازی در همه اقشار و طبقات جامعه و توانمندسازی آنها و مردم محور بوده و تاکید ویژه‌ای بر نقش مردم و میزان مداخله آنها داشته باشد.

پارسا افزود: ساختار باید مشارکت کامل و جامع را شامل شود که شهروندان در همه مراحل تصمیم گیری اجرا و نظارت فعالانه حضور یابند و در اموری که مربوط به محله خود آنها است مشارکت کنند، البته خود افراد نیز باید از سطح آگاهی‌های عمومی کافی و حسن مسئولیت اجتماعی و تعلق به جامعه برخوردار باشند و این مهم در فرآیند همدلی و سپس همفکری ایجاد می شود.
.چاپ مطلب
کرج کلکسیون مشکلات
تعداد دفعات مشاهده شده : 109
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید