کد مطلب : 62214 / تاریخ ثبت : 1397/06/21 12:49

6 شرکت دانش بنیان درالبرز پذیرش شد

عطاءالله ربان گفت: براساس گزارش ها ، میزان فروش محصولات دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان البرز امسال 15 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: استان البرز به لحاظ پذیرش شرکت های دانش بنیان در رتبه پنجم کشوری است و همین امر در فروش هرچه بهتر محصولات فناورانه نقش بسزایی داشته است.

ربانی خاطرنشان کرد: البرزبه عنوان قطب علم و فناوری کشور دارای پتانسیل های ویژه ای از جمله مراکز تحقیقاتی کشاورزی و علمی است، بنابراین باید ازاین ظرفیت ها هرچه بیشتر درتوسعه طرح های دانش بنیان بهره برد.

اکنون 120 شرکت دانش بنیان درالبرز فعال است.
.چاپ مطلب
شرکت دانش بنیان البرز پذیرش
تعداد دفعات مشاهده شده : 274
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید