کد مطلب : 61293 / تاریخ ثبت : 1397/04/19 09:20

آسیب های فرهنگ و تربیت آمیخته با رودربایستی

یک "نَه"، مُهری بر پایان آسیب ها/ آموزش مهارت نه گفتن از کودکی

در فرهنگ ایرانی از کودکی فرزندان با متابعت که آمیخته با رودربایستی است آموزش داده می شوند و متاسفانه گفتن نه به آنها آموزش داده نمی شود و این امر باعث می شود در موقعیت ها و مسائلی که باید مخالفت کرده و جواب منفی دهد، نتواند.

داشتن فرزندی با اعتماد به نفس بالا، باادب و به طورخلاصه «فرزند خوب»آرزوی همه والدین است که آنها را برای دست یافتن به این ویژگی در فرزند، به استفاده از دانش افراد متخصص، کتاب ها و تحقیقات مختلف در این زمینهترغیب می کند.

 تربیت فرزندان همیشه دارای اهمیت زیادی بوده اما در جامعه کنونی با وجود انواع آسیب های اجتماعی و درصد بالای انحرافات در نوجوانان و جوانان می توان گفت داشتن این مهارت الزام بیشتری پیدا کرده چرا که با وجود انواع مواد مخدر و روانگردان و دسترسی راحت به آن، همچنین گسترش وتوسعه مباحث اینترنتی و شبکه های اجتماعی در صورت عدم توانایی فرزندان به«گفتن نه» خطرات زیادی آنها و آینده شان را تهدید می کند.

با ورود به مدرسه و جامعه امنیت فرزندان کاهش می یابد

یکی از والدین نوجوانی کرجی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی جامعه و وجودانواع تهدیدها برای نوجوان و جوانان می گوید: تربیت و امنیت فرزندان تازمانی که درخانه هستند فقط مربوط و وابسته به خانواده است اما با ورودآنها به مدرسه و جامعه این امنیت تا حد زیادی کاهش می یابد.

«شراره رستم پور» با بیان این که پسری 13 ساله دارد می افزاید: از صحبتبا پسرم متوجه شدم که برخی از دوستانش در این سن نه تنها سیگار مصرف میکنند بلکه به دیگر دوستانشان هم تعارف می کنند و برخی دیگر از آنها به دیدن فیلم ها یا بازی هایی که مناسب سن آنها و متعارف نیست روی آورده وآنها را برای دیگران تعریف و حتی پیشنهاد می کنند.

رستم پور می گوید: مشکلی که نگرانی مرا برای فرزندم بیشتر می کند این استکه در همه مسائل با دیگران رودربایستی دارد و همیشه سعی می کند به کسی نهنگوید و اکنون نگران هستم که در مقابل دوستانش و پیشنهادهایی که حتماسرراهش قرار خواهد گرفت رودربایستی کند که این امر وی را به خطر خواهدانداخت.

این مادر نگران اضافه می کند: متاسفانه از ابتدای تربیت فرزندم به اوآموزش دادم در برابر درخواست های پدر و مادر یا دیگر اقوام حرف شنو باشدو ادب را در برابر بزرگترها رعایت کند، حرف شنوی و ادب وی همیشه زبان زدهمه اقوام بوده اما اکنون که در این سن و شرایط قرار دارد می بینم باتشویق وی به حرف شنوی مطلق و عدم مخالفت با بزرگترها اعتماد به نفس ومهارت نه گفتن را از وی گرفتم.

رستم پور می گوید: اکنون برای درمان این کاستی در فرزندم به مشاور مراجعهکرده و از او برای تقویت این مهارت و جرات «نه گفتن» به درخواست هاینابجا در وی درخواست کمک و راهنمایی کردم اما امیدوارم دیر نباشد و دراین سن بتوانم این اشتباه تربیتی را جبران کنم.

4 سال حبس و تباهی عمر

یک جوان کرجی که در جریان یک دعوای دسته جمعی درگیر و4 سال حبس گذرانده می گوید: بخشی از عمر و همچنین آینده من به خاطر اشتباه و نگفتن یک کلمه«نه» تباه شد و در سن 16 سالگی بعد از چند روز بازداشت در بازداشتگاهراهی کانون اصلاح  تربیت شدم و پس از 18 سالگی هم به زندان منتقل شدم.

«بابک کاظمی» در توضیح این مسئله می گوید: یکی از دوستانم که با چند نفراز هم کلاسی هایش به دلایلی اختلاف داشت بیرون از مدرسه قرار تسویه حسابشخصی داشت و برای این دیدار که از قبل تعیین شده بود از من و2 دوست دیگرمان خواست وی را همراهی و کمک کنیم و قبل از این دیدار وی به هرکداماز ما چاقویی داد تا به اصطلاح آنها را بترسانیم و زهرچشمی بگیریم.

کاظمی می افزاید: من به این کار راضی نبوده و از عاقبت این کار واهمهداشتم اما تحت تاثیر صحبت های دوستم و البته غرور نوجوانی که اگر با اوهمراه نشوم، برچسب ترس و بی معرفتی و...به من می زنند در مقابل درخواست وی تسلیم شده و با شرکت در این دعوای دسته جمعی که یک نفر کشته و یک نفرهم مصدوم شد به جرم معاونت در قتل به 4 سال حبس محکوم شدم.

این جوان که اکنون 26 سال دارد، از ادامه تحصیل محروم و بیکار هم هست میگوید: این چند سال را با این حسرت و پشیمانی که اگر آن روز شوم بادرخواست دوستم برای همراهی موافقت نمی کردم گذراندم اما پشیمانی فایده ندارد و سال های رفته از عمر و همچنین آینده مرا جبران نمی کند.

فرهنگ و تربیت ایرانی متابعت آمیخته با رودربایستی

معاون پیشگیری اداره بهزیستی استان البرز اظهار می کند: در فرهنگ ایرانی از کودکی فرزندان با متابعت که آمیخته با رودربایستی است آموزش داده می شوند و متاسفانه گفتن نه به آنها آموزش داده نمی شود و این امر باعث می شود در موقعیت ها و مسائلی که باید مخالفت کرده و جواب منفی دهد، نتواند.

مژگان رضازاده با بیان اینکه اعتماد به نفس این افراد نسبت به دیگر افراد جامعه پایین تر است می گوید: این ضعف با آموزش دادن اصلاح می شود.

رضازاده با بیان اینکه نمونه های زیادی از آسیب ها در جامعه وجود دارد که  به دلیل نداشتن مهارت نه گفتن افراد را درگیر کرده است می افزاید: امروزه گسترش اعتیاد در بین جوانان و حتی نوجوانان، به دلیل این است که افراد در محافل دوستانه نمی توانند به تعارفات دیگران پاسخ رد داده و لب به سیگار و مواد و... می زنند.

وی با اشاره به این که عدم توانایی نه گفتن به دیگران، افراد را دچار مشکلات شخصی زیادی می کند اضافه می کند: برای دستیابی به این مهم باید ابتدا والدین آموزش داده شوند تا بتوانند با کسب این مهارت آن را به فرزندان منتقل و به آنها بیاموزند که به هر خواسته ای تن ندهند.

معاون پیشگیری بهزیستی با بیان این که این توانایی و مهارت برای همه نیاز و به عنوان واکسینه محسوب می شود می گوید: آسیب  پذیری در همه نوجوانان وجود دارد و با توجه به قرارگیری در گروه های هم سن و سال خود متابعت پذیری آنها به نوع آموزش خانواده و تربیت آنها بستگی دارد که تا چه حد به آنها مهارت نه گفتن را آموزش داده باشند.

آموزش مهارت نه گفتن از کودکی باید انجام شود

یک روانشناس می گوید: آموزش مهارت نه گفتن یکی از وظایف و مسئولیت هایوالدین در قبال فرزندان است که این آموزش و تقویت این مهارت باید از هماندوران کودکی توسط والدین و مربیان انجام شود.

«زهرا سیدحسنی» تاکید می کند: این مهارت علاوه بر اینکه می تواند دراعتماد به نفس کودک نقش موثری داشته باشد می تواند تضمین کننده سلامت جسم و بهداشت روان کودکان نیز باشد.

سیدحسنی با بیان این که مهارت نه گفتن یکی از لازمه های موفقیت و پیشرفتفرد در زندگی شخصی و اجتماعی است می افزاید: والدین باید بدانند که نهگفتن به معنی خود خواهی، بی احترامی به افراد دیگر و کوتاهی در انجاموظایف و مسئولیت ها نیست و این را به کودکان خود نیز آموزش دهند ، ازآنجایی که انسان یک موجود اجتماعی است می بایست برای مورد پذیرش قرارگرفتن از جانب اجتماع و افراد آن بعضی موارد و نکات را رعایت کند و اینرا بداند که او نیز مانند تمام افراد دیگر از حقوقی برخوردار است که بایداز جانب دیگران رعایت شود در واقع « مهارت نه گفتن» به این امر توجه داردکه فرد بتواند در برابر کاری که حق او را ضایع می کند ایستادگی کند و ازکلمه «نه و نمی توانم» استفاده کند.

وی بیان می کند: مهارت نه گفتن بیشتر در افرادی دیده می شود که از اعتمادبه نفس بالایی برخوردار هستند و به آسانی و در کمال احترام از کلمه نه برای نپذیرفتن کار و مسئولیتی استفاده می کنند افرادی که از اعتماد به نفس کمتری برخوردارند از ترس این که مورد پذیرش قرار نگیرند و یا از طرف دوستان طرد شوند از کلمه نه می ترسند و از آن استفاده نمی کنند .

سیدحسنی اضافه می کند: مهارت نه گفتن علاوه بر این که می تواند اعتماد به نفس افراد را پرورش و تقویت کند می تواند به افراد این امکان را بدهد کهکارهای جدیدی امتحان کنند و از این طریق توانایی خود را محک بزنند درواقع باید گفت با گفتن نه فرصت می شود علایق و کارهای جدیدی را دنبال کرد.

این روانشناس تاکید می کند: همیشه پاسخ مثبت و انجام کارهای مورد علاقه دیگران خوب نیست وقتی فردی بیش از حد توان خود مسئولیتی را می پذیرد دچاراسترس و فشارهای روانی می شود که می تواند او را به سمت اختلالات روانی دیگر نیز سوق دهد و سلامت روانی او به خطر بی اندازد .پس لازم است والدین برای داشتن یک فرزند سالم چه از نظر جسمی و چه از نظر روانی تفکر منطقی را به کودکان خود آموزش دهند تا در سایه این تفکر بتوانند مهارت هایی چون نه گفتن را یاد بگیرند و از آن به درستی استفاده کنند .
خدیجه ستارزاده
.چاپ مطلب
آموزش مهارت نه گفتن کودکی
تعداد دفعات مشاهده شده : 124
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید