کد مطلب : 61283 / تاریخ ثبت : 1397/04/17 11:14

ذوالقدر:

حاشیه نشینی ریشه در مشکلات اقتصادی دارد

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ ریشه در مشکلات اقتصادی دارد، گفت: برای رهایی از معضلات حاشیه نشینی کلان شهرها نباید یکسویه و یک جانبه نگریست

سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، گفت: فشار اقتصادی و عدم بازار مطلوب  روستایی، روستاییان را مجبور به مهاجرت می‌کند و در نتیجه روستاییان چاره ای جزء حاشیه نشینی و آلونک نشینی ندارند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهرو شمیرانات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مهاجرینی که در رویای به دست آوردن رفاه و آسایش به اقتصاد فروپاشیده شهر پناه آوردند و سهم آنها آسیب و مشکلات مضاعف شده است چرا که فرهنگ‌ها و هنجارهای ناهماهنگ متن و حاشیه گسستی کالبدی و فرهنگی را ایجاد می‌کند که باعث رشد روزافزون آسیب های اجتماعی و فرهنگی می‌شود و از همین رو  این معضل صرفاً محدود به حاشیه شهرها نیست بلکه در بافت‌های ناکارآمد شهری و بافت‌های فرسوده نیز با معضل رشد آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی مواجه هستیم.

 اجرای برنامه بازآفرینی شهری در دستور کار وزارت راه و شهرسازی

ذوالقدر افزود: اجرای برنامه بازآفرینی شهری مطروحه در برنامه ششم توسعه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است، امکانی را برای بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی در محلات بد مسکن و حاشیه ای و آلونک ها فراهم کرده و نکته حائز اهمیت این طرح بحث توان افزایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان درون محلات ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی است.

وی ادامه داد: اما تحقق این برنامه اقدام و کاری یکسویه و صرفا از جانب دولت و از بالا به پایین نمی‌باشد بلکه تحقق و کارآیی آن وابسته به مشارکت مردمی و ساکنین بافت های فرسوده شهری و حاشیه ها و همچنین مشارکت بخش خصوصی توانمند می باشد.

نماینده مردم تهران درمجلس با بیان اینکه بایددر نظر داشته باشیم که برای انجام هر کاری صرفاً نباید به دنبال منافع اقتصادی کوتاه مدت بود تصریح کرد: کمک به احیاء و بازآفرینی این محلات و زدودن معضلات حاشیه نشینی و حلبی آباد در نگاه اول یقیناً هزینه بر است.

وی ادامه داد: پاک شدن حلی آباد ها از چهره شهر به صورت کارآمد و مناسب می‌تواند بسیاری از هزینه‌های کشور و مدیریت شهری را  کاهش دهد و با بازخورد مثبت اجتماعی و رفع مشکلات موجود در این مناطق نظیر اعتیاد، فساد، تکدی گری و کودکان کار و فقر بسیاری از هزینه‌های امنیت اجتماعی را می‌توان کاهش دهیم.

ذوالقدر  افزود: باید از راهکارهای مهاجرت معکوس و بازگشت به شهرهای کوچک و روستاها نیز بهره برد، چنانچه سیاستها و برنامه ریزی ها و حمایت از اقتصاد خانوار روستایی صورت پذیرد و رونق شرایط کار و تولید در شهرستان ها مهیا شود به طوری که رفاه را در شهر و روستای خود تجربه کنند ،قطعا به طرف مهاجرت به شهرهای بزرگ که مشکلات بسیاری را داراست رو نمی آورند.

 وی ادامه داد: رونق زندگی کشاورزی،دامداری ، دامپروری و صنایع دستی ارتباط مستقیم با اقتصاد خانوار روستایی دارد و بالتبع فرهنگ زندگی روستایی به عنوان بخشی از فرهنگ و سبک زندگی کشور باقی بماند واین در حالی است که رهایی از معضلات حاشیه نشینی را نباید یکسویه و یک جانبه نگریست بلکه می‌بایست آسیب شناسی شیوع این معضل  را در حاشیه شهرهای بزرگ که عمدتا برخواسته از مشکلات اقتصادی است را  عملیاتی  کردو متعاقبا با راهبردهای چندجانبه تدبیری کارامد اتخاذ کرد.

حاشیه  نشینی در شهرهای بزرگ ریشه در مشکلات اقتصادی دارد

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه حاشیه  نشینی در شهرهای  بزرگ  ریشه در مشکلات اقتصادی دارد، گفت:  برای رهایی از معضلات حاشیه نشینی کلان شهرها نباید یکسویه و یک جانبه نگریست ./
.چاپ مطلب
حاشیه نشینی ریشه مشکلات اقتصادی
تعداد دفعات مشاهده شده : 244
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید