کد مطلب : 61244 / تاریخ ثبت : 1397/04/14 08:29

خرد روستا در همایش فصلی سازمان نظام پزشکی کرج

توسعه و ارتقا سلامت پزشکی در گرو تثبیت سازمان نظام پزشکی است

رییس سازمان نظام پزشکی کرج گفت:تکریم جامعه پزشکی و حفظ شان سازمان نظام پزشکی یکی از اولویت هایی است که سازمان به آن توجه ویژه دارد. لذا برای رسیدن به این هدف، نظام پزشکی رایزنی های زیادی را در این راستا با سازمان ها، مراکز و ارگان های مهم دولتی به انجام رسانده تا پل ارتباطی میان سازمان نظام و مسئولین شهری برقرار نماید تا جایگاه سازمان تثبیت گردد

 

 به گزارش خبرنگار شبکه خبری البرزبه نقل ازروابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج، همایش فصلی سازمان نظام پزشکی کرج با حضوررئیس، معاونین و هیات مدیره جدید سازمان نظام پزشکی کرج و جمع کثیری از اعضای جامعه بزرگ پزشکی عصر چهارشنبه (13تیرماه97)  در سالن همایش سازمان فوق برگزار شد.

هدف از برگزاری این همایش ،همسو سازی جامعه بزرگ پزشکی کرج با اهداف و سیاست های راهبردی هیات مدیره جدید در راستای توسعه وارتقا سلامت جامعه پزشکی در ارائه بهتر و مطلوب تر خدمت رسانی به مردم و همچنین در اختیار گذاشتن گزارش عملکرد چند ماهه اخیر هر کدام از معاونت های تخصصی  سازمان نظام پزشکی کرج  در جهت نظام مند بودن امور این سازمان به جامعه پزشکی و شهروندان محسوب می شد.

دکتر محمد رضا خرد روستا رئیس سازمان نظام پزشکی کرج در حاشیه این همایش با اشاره به این موضوع که، پیشرفت ، رشد و تعالی اولویت های سازمان نسبت به  تکریم وسلامت پزشک ودر کنار آن جامعه امکان پذیر نخواهد بود جز با تعامل و همکاری همه جانبه دستگاه ها اظهار کرد: پذیرش مسئولیت ، پذیرش گام نهادن در مسیر رضای خداوند و امانتداری از اموری است که باید به نحو احسن سکانداری آن را در دست گیریم. در حال حاضر سلامت مردم در گرو سلامت جامعه پزشکی می باشد و اعتماد سازی در میان جامعه، همان بهای شرافت و رسالت پزشکی است که اولویت ما در این سازمان محسوب می شود .

تکریم جامعه پزشکی و حفظ شان سازمان نظام پزشکی یکی از اولویت هایی است که سازمان به آن توجه ویژه دارد، موضوعی بود که خرد روستا به آن پرداخت و افزود: برای رسیدن به این هدف، نظام پزشکی رایزنی های زیادی را در این راستا با سازمان ها، مراکز و ارگان های مهم دولتی به انجام رسانده تا پل ارتباطی میان سازمان نظام و مسئولین شهری برقرار نماید تا جایگاه سازمان تثبیت گردد.

وی با بیان این که، ارتباطات موثر زمینه ساز پیشرفت و تعالی حوزه سلامت جامعه  در پرتو تعالی سازمان نظام پزشکی است ، تصریح کرد: علی رغم این که، سازمان نظام پزشکی ارگانی صنفی، غیر دولتی و منفک از دانشگاه علوم پزشکی است،  تصور بسیاری از سازمان هاو ادارات و ارگان های غیر مرتبط با مجموعه سلامت و درمان این بود که نظام پزشکی بخشی از معاونت های دانشگاه علوم پزشکی است و حلقه مفقوده ای  بحساب می آمد.

رئیس سازمان  نظام پزشکی کرج در ادامه خاطرنشان کرد: لذا ضروری بنظر می رسید تا تغییرات اساسی در نوع نگاه و برداشت سازمان هایی که بنوعی دخیل در امر درمان و سلامت  داشتند را با برقراری ارتباطات و جلسات تعاملات مورد نیاز را کسب نموده و جایگاه مفقوده سازمان نظام پزشکی را  در جهت تکریم واحترام جامعه پزشکی تثبیت نماییم.

خرد روستا یکی از سیاست های مهم سازمان نظام پزشکی را استفاده از تمام ظرفیت های زیر مجموعه پزشکی دانست و اذعان نمود: اولین گام آشتی میان تمام زیرمجموعه های جامعه هدف ما یعنی جامعه  پزشکی  بود که تمام این عزیزان احساس کنند سازمان نظام پزشکی خانه دوم آنان می باشد.

وی تاکید نمود: آنچه که بر ما مسلم شد این بود که  هیات مدیره جدید سازمان نظام پزشکی نمی توانست بسادگی از کنار مشکلات و مسائل جامعه بزرگ پزشکی رد شود و بی تفاوت به موضوع آنان باشیم. لذا با این رویکرد توانستیم در دل نظام پزشکی تمام زیرمجموعه های مرتبط با پزشکی را کنار هم گرد آوریم تا  با تجمیع افکار بتوانیم گامی موثر در جهت ابقای شان سازمان برداریم و محیطی آرام و بدور از تنش برای همکاران فراهم آوریم.

خردروستا ارتقا سطح کیفی  سازمان نظام پزشکی را منوط به تجمیع افکار و ارائه راهکار از سوی اعضا دانست و اذعان نمود: هیات مدیره فعلی کریدوری از نخبگان علم پزشکی را تشکیل می دهند و امید این می رود زمینه ای فراهم شده باشد تا ما تعداد بیشتری از عزیزان حوزه سلامت و درمان را کنار خود داشته باشیم تا بدین طریق بتوانیم از نقطه نظرات آنان در امر سلامت ، حمایت و احصا سازمان نظام پزشکی بهره مند گردیم.

رئیس سازمان نظام پزشکی کرج محور دیگر سخنان خود را به شفاف سازی امورانجام شده در قالب بیلان کاری معطوف داشت و گفت: همایش فصلی دریچه ای بسوی شفاف سازی و اعتمادسازی  فی مابین نظام پزشکی و جامعه پزشکی است که پاسخگوی آرایی باشیم که ما را به عنوان امین خود برگزیده اند.

شایان ذکر این که: سخنرانان همایش فصلی سازمان نظام پزشکی؛ دکترخرد روستا ریاست محترم سازمان متبوع
دکتر خضری دبیر هیات مدیره سازمان
دکتر نمایی معاونت نظارت و آموزسی
دکتر حقیقی معاونت انتظامی
دکتر نجاران دادستان
دکتر عطارد معاون دادستان
دکتر شهبازی نظارت و بازرسی
دکتر حیدری معاونت مالی و پشتیبانی.. بودند که هر کدام  گزارش مبسوطی از عملکرد و اقدامات انجام شده در حوزه تخصصی خود ارائه دادند.محبوبه اقتداریان
.چاپ مطلب
خردروستا نظام پزشکی تکریم همایش فصلی ارتقا
تعداد دفعات مشاهده شده : 176
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید