کد مطلب : 61229 / تاریخ ثبت : 1397/04/13 13:52

عباس زارع:

آقای رییس، شما مجاز به مکاتبه بعدی نبودید!

داستان انتخاب شهردار کرج در جلسه هفتاد و یکم شورا نیز مطرح گردید؛ وزارت کشور پاسخ روشنی نسبت به وضعیت سریزدی ارائه نکرده و رییس شورا هم در جلسه علنی گفت که تا زمانی که وزارت کشور پاسخ نداده است، مجاز به کارهای دیگر نیستیم

تعداد دفعات مشاهده شده : 2548
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید