کد مطلب : 61223 / تاریخ ثبت : 1397/04/13 11:54

مروری بر دوران موفقِ سرپرستی «سعادت»

چالشهای شهرداری کرج از فرط تکرار، روزمره شده است. امروز، حل کردن این مشکلات، زمانی برای برنامه ریزی برای فردا باقی نمی گذارد؛ هر روز که می گذرد، گرفتاری در این تار عنکبوت سخت تر می شود. مشکلات اینچنینی، طبیعی و در ذات سرپرستی و مدیریت موقت نفهته است؛ اما در دوران سرپرستی «سعادت» کمتر به چشم می آمد

شهرداری کرج تنها ارگانی نیست که دست به گریبان مشکلات اقتصادی و درآمدی شده است؛ اما به علت فراگیری سطح خدمات و درهم تنیده شدن مدیریت شهری و زندگی شهروندان، قطعاً جزو مهمترین نهادهاست. هرگونه چالشی برای آن می تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم از خرید مسکن و سرپناه تا جمع آوری زباله و کاستی های فرهنگی-اجتماعی در جامعه خود را نشان دهد.

در ادوار مختلف شورا، سرپرستی های متعددی را در شهرداری کرج شاهد بودیم که هر یک به نوبه خود منافع و مضراتی را داشت و البته هربار میزان مضرّات آن بسیار بیش از منافعش ارزیابی شد.

یکی از طولانی ترین دوران سرپرستی،دوره ی «یاوری» بود که چیزی نزدیک به هفت ماه طول کشید و حجم زیادی از پروژه های عمرانی در شهر کلید خورد؛ تا جایی که شهر را به کارگاه عمرانی تشبیه کردند. اما بعد از آن حواشی فراوانی ایجاد شد و حتی برخی از این پروژه ها به معضلی برای مدیران بعدی بدل گشت.

دوره سرپرستی «آقازاده» بعد از رفتن «مقدسی» حتی از دوره ی «یاوری» هم طولانی تر بود. بعد از چند ماه امتناع وزیر کشور از صدور حکم وی با اصرار رییس شورای وقت مواجه شد و سرانجام مدیریت و پافشاری «دادگو» رییسِ موفق و متعادل شورا بود که بعد از نزدیک به هجده ماه توانست حکم آقازاده را از وزیر بگیرد. 

بعد از آقازاده تا زمان نصیری سرپرستی جدا از شهردار منتخب نداشتیم. «ترکاشوند» مانند دوره قبل خود، سرپرست شد و با وجود فشارهای فراوان برخی از نهادهای نظارتی برای جلوگیری از معارفه اش این اتفاق افتاد تا سرپرستی اش را به گرفتن حکم از وزارت کشور گره بزند. 

اما در شورای پنجم همه چیز تازه بود. آنها شهرداری جدید می خواستند که از بین همه گزینه ها، نصیری را انتخاب کردند و تا آمدن حکم نصیری (که به دلایلی همه فکر می کردند امکان پذیر نیست!) سعادت سرپرست شهرداری کرج شد. متأسفانه عمر سرپرستی وی کمتر از یک ماه شد و شاید اگر دوران سرپرستی او ادامه می یافت، خدماتی بیشتری از شهردار نصیری به شهر داشت.

«سعادت» یکی از باتجربه ترین مدیران شهرداری بود که تجربه ریاست شورای یکی از شهرهای اطراف کرج را هم در رزومه اش داشت و می دانست اگر کمی شورایی تر عمل کند و به اصطلاح خواسته های برخی شورانشینان را برآورده سازد، با توجه به عملکردش گزینه خوبی برای آینده دور یا نزدیک شهرداری کرج خواهد بود. این کاری است که «ربّی سعادت» نکرد و مدیریتش کوتاه تر شد.

هرچند این شیوه مدیریت برای شهرداری موفق بود، اما از لحاظ سیاست پشت پرده برای سعادت یک شکست محسوب می شد. او در برابر خواسته ها ایستاد تا برخی از امتداد مدیریتش نگران شوند و جابجایی های او را برنتابند. به شکلی که با جدا شدن وی از صندلی سرپرستی، نصیری که آمد، تمام جابجایی های وی را که برای سالم سازی و شتاب گرفتن سیستم کند شهرداری انجام شده بود، تغییر داد و نتیجه اش این شد که مدیرانی ضعیف با سیستمی کندتر از همیشه او را فراری دادند و مجبور به استعفایش کردند. .چاپ مطلب
ربی سعادت سرپرستی شهرداری کرج
تعداد دفعات مشاهده شده : 4646
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید

آخرین مطالب