کد مطلب : 61175 / تاریخ ثبت : 1397/04/11 10:59

تشنگان لب دریا

دو بندر جنوبی ایران،خرمشهر و آبادان این روزها شاهد مسأله ی آب اند. به نحوی که اعتراض ها به کیفیت آب و نبود آب آشامیدنی به تنش های خیابانی تبدیل شده است

تعداد دفعات مشاهده شده : 1850
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید