کد مطلب : 61134 / تاریخ ثبت : 1397/04/09 12:04

شمنیزم در مغولستان

شمنیزم یکی از آیین اسطوره ای است که هنوز هم در بخشهایی از مغولستان آیین های آن اجرا می گردد. بر اساس این آیین ها؛ شمن ها به ارواح مردگان کمک کنند تا از مراحل دشوار برزخ عبور کنند

شمن‌باوران معتقدند که به‌وسیله تماس با ارواح می‌توان بیماری و رنج افراد را تشخیص داد و درمان کرد یا در افراد ایجاد بیماری و رنج نمود. توان پیشگویی آینده نیز یکی دیگر از باورها در شمن‌گرایان است.

بزرگان دینی که سنت‌های شمن‌باورانه را می‌شناسند و اجرا می‌کنند شمن نامیده می‌شوند.شمن‌ها مدعی هستند که می‌توانند با روح خود به جهان‌های دیگری سفر کرده و با دیگر ارواح تماس بگیرند. آن‌ها معتقدند که با این کار قادرند میان جهان مادی و جهان روحانی توازن و ارتباط برقرار کنند.

 آیین شمن باوری شامل سه مرحله است. نخست روح گذشتگان فراخوانده می شود. سپس روح شخصِ درگذشته باید از تلخی ایام رها شود. در نهایت زنان آواز خوان آرامش را به جهان سوگوار زندگان باز می گردانند.

 


انتخاب
.چاپ مطلب
شمنیزم مغولها ارواح مردگان
تعداد دفعات مشاهده شده : 1816
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید