کد مطلب : 60779 / تاریخ ثبت : 1397/03/13 22:10

پایان ماراتن انتخاب شهردار کرج:

مجید سریزدی شهردار شد

داستان پرماجرای انتخاب شهردار کرج، امروز بعد از ظهر در جلسه ای فوق العاده پایان یافت. سرانجام، مجیدی سریزدی، با 9 رأی از 10 رأی حاضر در جلسه به عنوان شهردار کرج انتخاب شد.

داستان پرماجرای انتخاب شهردار کرج، امروز بعد از ظهر در جلسه ای فوق العاده پایان یافت. سرانجام، نامزد گروه هشت با 9 رأی از 10 رأی حاضر در جلسه به عنوان شهردار کرج انتخاب شد. مجید سریزدی شهردار اسبق کرج، علی رغم سنگ اندازی ها و استمهال و تعلل ها از سوی برخی از اعضای شورای کرج و توسل به راهکارهای فراشورایی، بالأخره سکاندار مدیریت شهری شد.

این انتخاب از چند جهت برای شهر کرج حائز اهمیت است؛ اهمیت نخست آن به تجربه مدیریتی سریزدی در کرج برمی گردد. سریزدی هم مدیر بومی محسوب می شود و هم بنا به سابقه ای که در شهرداری کرج دارد؛ فوت و فن شهردار بودن در کرج را می شناسد. منظور این است که مدیر بودن در کرج به معنای مدیر بودن در شهرهای دیگر نیست؛ چه بسا یک مدیر در یک کلانشهر تجربه مثبتی داشته باشد، اما در کرج به نتایج مطلوبی نرسد. فضای مدیریتی کرج به نوعی هوش مدیریتی نیاز دارد که چه بسا در عرصه های دیگر نیاز نباشد و خوشبختانه تجربه ی قابل قبولی که سریزدی در اداره شهر داشته است؛ نگاه اعضای شورا را بار دیگر به خود جلب کرد و او را به قبول مسؤولیت فراخواند.

موضوع دوم به تلاش های مخالفان سریزدی و نوع مخالفت آنها برمی گردد. در بین اعضای شورا معمولاً افرادی بودند که در جهت ممانعت از حضور سریزدی حتی آشکارا تخلف هم کردند؛ شاید اینکه مخالف یک فرد  زمین و زمان را به هم بدوزد، و خود را به آب و آتش بزند، تنها به یک دلیل که او را از رسیدن به هدف ناکام بگذارد، شاید به خودی خود دلیل بر حقانیت نباشد؛ اما همین که از قانون منحرف می شود، و وقت تلف می کند تا روز پیروزی رقیبش را دیرتر ببیند، خود به معنای باخت درونی اوست. چیزی که در جلسه صبح امروز در حرفها و رفتار مخالفان سریزدی در شورا مشهود بود. با چهره ی مخالف یک فرد، می توان به چهره ی او پی برد.

موضوع سوم مدافعان سریزدی در شوراست. از افرادی که دست به انتخاب فرد می زنند و به او اعتماد می کنند، تاحدی می توان به حسن رفتار او پی برد. هرچند باز نمی توان این قاعده را تعمیم داد. گروه هشت از همان ابتدای فعالیت هم در شعار و هم در عمل بر طبل شفافیت و قانونمداری کوفتند. منصفانه نگاه کنیم، افرادی چون رحیم خستو، عباس زارع و حسین محمدی و ایلیات همواره مدافع سرسخت اجرای در روند اداره شهر و روند تصویب مصوبات و لوایح بوده اند. مسأله ای که حتی در پیشنهاد و معرفی و با پایداری چند هفته ای در انتخاب سریزدی نیز عملی شد. به رغم اینکه معرفی سریزدی به عنوان کاندیدا در قالب طرح دوفوریتی با موانعی فراقانونی و گاه غیرقانونی مواجه شد، اما در نهایت همین افراد بودند که حرف قانون را به کرسی نشاندند. هرچند یک خوان دیگر تا شهردار شدن یزدی باقی مانده است،
تو اول بگو با کیان دوستی          پس آنگه بگویم که توکیستی

گذشته از همه اینها، نحوه انتخاب شدن سریزدی است که در نهایت با بیشترین رأی و بدون حتی یک رأی مخالف از آرای حاضرین به عنوان شهردار انتخاب شد. با توجه به مسائل و کش و قوس های گمان نمی رفت فضا به نحوی پیش برود که سریزدی بتواند بیشتر از 8 رأی را جذب کند، چه برسد به اینکه نظر مخالفی هم علیه وجود نداشته باشد.

نکته آخر اینکه این داوری ها بر مبنای کارنامه گذشته ی اوست و برای قضاوت درباره مدیریت و کارنامه آینده سریزدی( یعنی سرنوشت نزدیک شهر) بسیار زود است؛ البته باید بر پایه مدیریت و ماحصل مدیریت او در گذر زمان و رفتار او با مسائل و راهکارها و گره گشایی های او داوری کرد، باید منتظر ماند و دید که او در برابر شهری که مشکلاتش روی هم تلنبار شده و سوءمدیریت های پیشین کیسه اش را خالی کرده، چند مرده حلاج است.


علی شهبازی
.چاپ مطلب
انتخاب شهردار کرج سریزدی
تعداد دفعات مشاهده شده : 617
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید