کد مطلب : 60523 / تاریخ ثبت : 1397/02/30 13:43

مشاجره بر سر شهردار آینده

جلسه شورا 30 اردیبهشت 1397 به مشاجره بین مخالفین و موافقین کاندید شهرداری(مجید سریزدی) بدل شد. وحیدی، نایب رئیس شورا در غیاب رئیس به خوبی از عهده ی مدیریت جلسه برنیامد. طوری که حتی مرتکب تخلف هم شد.

تعداد دفعات مشاهده شده : 1791
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید