کد مطلب : 59494 / تاریخ ثبت : 1396/12/21 10:55

افزایش قیمت بلیط مترو در مقابل کاهش خدمات!

در سال گذشته شورای شهر چهارم با افزایش 14% نرخ بلیط خط 5 مترو تهران – کرج برای سال 96 موافقت کرد . انتظار میرفت با این افزایش قیمت کیفیت خدمات وسرویس دهی به مسافران این خط که قریب به اتفاق آنها کارمندان و کارگران شاغل در تهران هستند نیز ارتقائء یابد اما آنچه در سال جاری به وقوع پیوست نشانی از ارتقا کیفیت در این خط نداشت

خط 5 مترو تهران کرج در فرودین 96 با اعلام تعطیلی به منظور بهسازی مسیر ریلی , در روزهای جمعه از سرویس دهی به مسافران باز ماند و همچنین ساعات کار حرکت مترو در ایام هفته و نیز تعداد حرکت قطار های سریع السیر این خط نیز کاهش یافت. این تغییر در روند سرویس دهی در مسیری که روزانه میلیونها مسافر را جابجا میکند موجب نارضایتی بسیاری از مسافران مترو شد چرا که با افزایش قیمت بلیط نه تنها تغییری در کیفیت خدمات این خط صورت نگرفت وگزارشی مبنی بر چگونگی بهسازی و روند پیشرفت ارایه نشد بلکه مسافران همچنان با مشکلاتی چون تاخیر و کندی حرکت قطارها و توقفهای خارج از ایستگاه نسبت به سالهای گذشته مواجه شدند مشکلاتی که هیچ نشانی از بهسازی در آن مشاهده نشد .
 
اما در مقابل این نارضایتی در حمل ونقل مترو تهران- کرج که درشرایط نامساعد آب وهوایی نیز به اوج خود میرسد انتظار میرفت در راستای تشویق شهروندان به استفاده از حمل ونقل عمومی تصمیم مناسب و معقولانه ای برای قیمت بلیط مترو در سال آینده گرفته شود اما در کمال ناباوری این قیمت با جهشی 50% در صحن شورای شهر تهران به تصویب رسید ,چنانکه گویا اعضا شورای شهر پنجم نه تنها در این جلسات مشکلات موجود در کیفیت خدمات دهی این خط را بررسی نکردند بلکه حتی مقایسه ساده ای برای تناسب معقولانه این افزایش قیمت با افزایش حقوق 10 درصدی کارمندان وکارگران در سال آینده نیز در نظر نگرفتند .
 
مسلما جمیع این نارضایتی ها و نبود کیفیت توام با گرانی 50 درصدی قیمت بلیط خط 5 میل بیشتر به استفاده از خودرو شخصی را در سال آینده بدنبال دارد چنانچه در سال 96 نیز همین امر سبب شد تعطیلی ناشی از آلودگی هوا بسیار افزایش یابد و حتی در روزهایی آلودگی از مرز هشدار نیز فراتر رود. هر چند ظواهر امر حاکی از آنست که اصلی ترین دلیل این جهش ناگهانی ناشی از کمبود بودجه و ضرردهی این ارگان حمل ونقل در سالهای اخیر است اما با این حال منصفانه نیست اگر مترو تهران نیز به مانند سایر ارگانهایی که به سبب سو مدیریت چند ساله خود دچار ورشکستگی مالی شده اند و جیب شهروندان را تنها چاره کار می بینند , مشکل عدم تامین بودجه خود را تنها با افزایش نرخ بلیط و از طریق شهروندان تامین نماید. مترو تهران میتوانست با تشکیل کارگردههای تخصصی نسبت به در آمد زدایی این ارگان حمل ونقل از طرق دیگر نیز چاره اندیشی نماید راه حلی که تاکنون به صورت جدی به آن پرداخته نشده است .
 
انتظار میرفت اعضا محترم شورای شهر همانطور که در نشست های خود وعده خدمات رایگان حمل نقل در روز های آلوده را به شهروندان میدهند در مقام عمل نیز آسیب ناشی از افزایش قیمت در تشدید آلودگی بیشتر هوای پایتخت را مد نظر قرار میدادند و با پیشنهاد افزایش غیر متعارف بلیط مترو مخالفت میکردند . جبران ضرر دهی مترو و کمبود بودجه دولتی برای آن با دریافت هزینه نامتعارف از شهروندان اولین و سریعترین راه حل است که خسارات وصدمات ناشی از آن در معضلات دیگری از شهر از جمله ترافیک و آلودگی هوا و هزینه های ناشی از تعطیلی مدارس و ارگانها نمود پیدا خواهد کرد . اما با این تفاسیر به نظر نمیرسد شورای شهر پنجم نیز عزم جدی برای مقابله با بحران آلودگی هوا در سال آينده داشته باشد و حل این بحران ملی کماکان جز از تعطیلی مدارس و طرح زوج وفرد خودرو ها فراتر نخواهد رفت .

.چاپ مطلب
افزایش قیمت بلیط مترو کاهش خدمات
تعداد دفعات مشاهده شده : 113
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید