کد مطلب : 59487 / تاریخ ثبت : 1396/12/20 20:37

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان البرز:

بیش از ۳درصد از تولید شاخه گل کشور در استان البرز تولید می شود

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت : بیش از 3 درصد تولید گل شاخه بریده ، 12 در صد گل های گلدانی و 21 درصد درخت و درختچه های زینتی کشور در استان البرز تولید می گردد.

 
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت : بیش از 3 درصد تولید گل شاخه بریده ، 12 در صد گل های گلدانی و 21 درصد درخت و درختچه های زینتی کشور در استان البرز تولید می گردد.
کیانفر وریج کاظمی افزود: در استان البرز  27 میلیون گل شاخه بریده  در فضای باز در سطح 58 هکتار  و 17 میلیون شاخه گل در فضای گلخانه  به مساحت 29 هکتار تولید می گردد که جمعا در سطحی معادل 87 هکتار فضای باز و گلخانه سالانه 44 میلیون شاخه گل تولید می شود .که قسمت اعظم آن گل رز بوده و به بازار مصرف عرضه میگردد که عمده بازار مصرف این تولیدات  نیز استان های همجوار است.
او اظهار  داشت:  23  و نیم هکتار از گلخانه های  استان  به تکثیر گل های گلدانی اختصاص دارد که از این میزان حدود 10 میلیون گلدان در سال تولید میشود که از نوع پامچال ،  سینره و ...میباشد و 49 هکتار نیز به گیاهان فصلی و نشایی اختصاص دارد که از این سطح 48 میلیون بوته در سال تولید میگردد.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان بیان داشت : حدود 152 هکتار از اراضی کشاورزی استان در حال حاضر به تولید و تکثیر درخت  و درختچه های زینتی اختصاص دارد ، که از میزان 47 میلیون اصله درخت و درختچه تولید می شود.

.چاپ مطلب
استان البرز تولید گل
تعداد دفعات مشاهده شده : 244
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید