کد مطلب : 59455 / تاریخ ثبت : 1396/12/19 11:33

سبحان اللهی:

بی توجهی به کیفیت از مشکلات آموزش عالی کشور

رییس دانشگاه خوارزمی گفت که یکی از مشکلات آموزش عالی کشور بی توجهی به کیفیت است به گونه ای که گاهی کیفیت را فدای کمیت کرده ایم.

 محمدعلی سبحان اللهی روز شنبه در آیین آغاز عملیات ساخت نخستین شهر سلولی کشور با بیان اینکه این دانشگاه در حال پا گذاشتن به دانشگاه نسل چهارم است، اظهار داشت: دانشگاه خوارزمی اولین نهاد آموزش عالی کشور است که در سال 1297 تاسیس شد و سال آِینده صدمین سال تاسیس دانشگاه جشن گرفته می شود. 
 
وی با بیان اینکه خدمات این دانشگاه در جامعه علمی کشور در تربیت معلم و دبیر که ماموریت اولیه این دانشگاه بوده بر کسی پوشیده نیست، گفت: تاسیس و فعالیت این دانشگاه با سابقه بین المللی همراه بوده است.
 
سبحان اللهی اضافه کرد: امروز دانشگاه ما یک دانشگاه جامع است که با 13 هزار دانشجو، 500 هیات علمی و 800 کارمند در دو سایت تهران و کرج فعالیت می کند.
 
وی با اشاره به اینکه یکصدمین سال تاسیس این دانشگاه را با شعار کیفیت جشن خواهیم گرفت، افزود: توجه به موضوع کیفیت در تمام بخش ها از جمله آموزش عالی مهم است ولی اکنون یکی از مشکلات آموزش عالی عدم توجه به معنای کیفیت است به این معنا فعالیتی که می کنیم مورد نیاز استفاده کننده باشد و آموزش و پژوهش ما باید در جهت رفع نیاز جامعه باشد که همان مفهوم کیفیت است که متاسفانه در این 8 ساله 80 دانشگاه کشور به 220 دانشگاه افزایش می یابد و کیفیت فدای کمیت می شود.
 
وی اظهار داشت: دانشگاه خوارزمی به دنبال کسب گواهی بین المللی 'آی سیک' است. این گواهینامه دانشگاه را در رتبه بین المللی معرفی می کند.
 
رییس دانشگاه خوارزمی ادامه داد: رویکرد راهبردی دانشگاه ارتباط با جامعه و تقویت بخش بین الملل و ورود به دانشگاه نسل سوم و چهارم است به طوریکه در بخش بین الملل دانشگاه خوارزمی با بیش از 35 دانشگاه خارجی تفاهم نامه امضاء کرده است که تفاهم نامه سوری نیست.
 
وی با بیان اینکه ساخت شهر سلولی نیز دستاورد یکی از تفاهم نامه های منعقد شده می باشد، گفت: دانشگاه خوارزمی هماهنگ کننده دانشگاه های اتریش شده مثل برگزاری دوره های مشترک و تبادل اساتید در این دانشگاه صورت می گیرد.
 
سبحان اللهی افزود: ارتباط با جامعه یکی از رویکردهای مهم این دانشگاه است زیرا اعتقاد داریم این امکانات برای مردم است و باید دراختیار مردم قرار گیرد و هر دانشکده را موظف کرده ایم بر اساس تخصصشان به دنبال رفع یکی از چالش های کشور باشد که همان دانشگاه نسل چهارم است. 
 
وی با اشاره به اینکه روز دوششنبه نیز قرار داد اکتشاف نفت را با شرکت ملی نفت در وزارت نفت امضاء می کنیم، اظهار داشت: این قرار داد را با استفاده از ظرفیت این دانشگاه انجام می دهیم.

.چاپ مطلب
بی توجهی کیفیت مشکلات آموزش عالی کشور
تعداد دفعات مشاهده شده : 226
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید