کد مطلب : 59012 / تاریخ ثبت : 1396/11/23 13:03

مدارس بدون خلاقیت اداره می شوند

دانش آموزان نیاز به خلاقیت دارند، فضایی باز و بدون رقابت و استرس تا آن چه را که خداوند در وجودشان قرارداده عملی کنند،چه بسا کودکان بسیاری که برچسب کم هوشی به آنان زده می شود اما توانایی خاصی دارند که ازعهده دیگری برنمی آید.

 سارینا بابایی نخبه کوچک شهرستان فردیس و کوچکترین عضو بنیاد نخبگان و مشاور افتخاری معاون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری از روش های آموزشی در مدارس انتقاد کرده است و راهکارهای پرورش خلاقیت در مدارس را پیشنهاد داده است.

 خدای مهربان در وجود هرکسی استعداد خاصی را نهاده است،.این استعداد باید شناسایی و شکوفا شود، در مدارس ما معمولا برچسب کم هوشی و ناتوانی به کودکان زده می شود و شاهد سرخوردگی این کودکان هستیم.

شناسایی این استعدادها و شکوفا کردن آن برعهده خانواده ها و آموزشگاه ها می باشد، خانواده ها معمولا به علت نداشتن تخصص کافی نتوانند استعداد و توانایی فرزندشان را تشخیص دهند و آن را شکوفا سازند،پس آنچه باقی می ماند آموزشگاه و مربیان هستند، اما در عمل آن چه مشاهده می شود رقابت، امتحان و در نتیجه ترس و اضطراب دانش آموزان است.

دانش آموزان نیاز به خلاقیت دارند، فضایی باز و بدون رقابت و استرس تا آن چه را که خداوند در وجودشان قرارداده عملی کنند،چه بسا کودکان بسیاری که برچسب کم هوشی به آنان زده می شود اما توانایی خاصی دارند که ازعهده دیگری برنمی آید.

امتحان، رقابت، ترس و درنتیجه استرس باعث سرخوردگی دانش آموزان می شود والبته انتظار خانواده ها هم براین مشکلات افزوده است.

روانشناسان ومتخصصان امرتعلیم وتربیت، خلاقیت و راه های ایجاد آن را کاملا بیان کرده اند،ولی چرا ما این امر مهم را که بسیار آسان صورت می گیرد انجام نمی دهیم ،خلاقیت، برنامه ریزی می خواهد، برنامه ای برای فراهم کردن شرایط و زمینه بروز و ظهور ان در دانش آموزان، شرایطی که دانش آموز ضمن احساس آرامش به آنچه دوست دارد بپردازد، البته نه آنچه که از روی احساس کودکانه باشد بلکه با راهنمایی مربیان دلسوز و متخصص فعالیتش راشروع کند.

کشورما نیاز به افراد متخصص در زمینه های مختلف دارد ولی در ظاهر این تخصص درخارج ازمحیط آموزشگاه و توسط افرادی که فقط تخصص را ارائه می دهند نه نهادینه کردن انسانیت فراهم می شود. پرورش خلاقیت نیاز به تغییر شرایط کلاس وشناسایی استعداد دارد، دانش آموزان درمقطع ابتدایی نیازبه مشاوره ی تخصصی دارند مشاوری که آنان رادرک کرده و نیازها و استعدادهایشان راشناسایی کند، اگراین مهم اتفاق بیفتد دیگر شاهد رقابت و نمره نخواهیم بود و همه ازبروز خلاقیتشان لذت خواهند برد و متخصص آنچه که دوست دارند خواهند شد.

من از مسئولین و روانشناسان ومتخصصان کشورم می خواهم ، آنچه را که در توان دارند به کار گیرند تا قدم بزرگ در راه پیشرفت کشورمان را از هم اکنون برداریم. من می خواهم هم کلاسی هایم به جای اینکه همیشه منتظر زنگ رفتن به خانه باشند برای ماندن در محیط آموزشگاه تلاش کنند و حتی ازخارج شدن از این محیط ناراحت شوند. اگرما احساس کنیم به ما بها داده می شود تفاوتی بین ما وجود ندارد وبه یک چشم دیده می شویم مدرسه برای ما بهشت خواهد شد.

ما با جدا کردن دانش آموزان و برچسب پرهوش و کم هوش بودن برای هر دو گروه استرس و نا امیدی ایجاد می کنیم، دانش آموزان را باید ازدوران ابتدایی استعدادیابی کرد تا از بودنشان درمحیط آموزشی لذت ببرند.

تمام طول روز فقط و فقط شاهد نوشتن آن هم همه به یک صورت و یک شکل هستیم ، دیگرفرصتی برای شکوفایی آنچه دوست داریم باقی نمی ماند،واقعا ناراحت کننده است که مرتب می شنویم برای افراد با استعدادها کشورهای دیگر بهتراست ولی من می گویم کشورم ازهمه جا برایم بهتر است ، به زبان فارسی صحبت می کنم ، همه مهربان هستند، همه ایرانی هستند.

ولی از دیدن سرکوبی خلاقیت با روش های تدریس قدیمی، کتاب های یکنواخت و بدون تغییر، انتظارات والدین و دیگران ناراحت می شوم همه باید تشویق شوند ولی این فقط مخصوص دانش آموزان خاص است ودیگر دانش آموزان که حتما استعدادی خاص دارند ناراحت و بدبین می شوند ، یکدیگر رادوست ندارند. بیاییم دست در دست هم یک تغییر زیبا صورت دهیم و اجازه ندهیم هیچ دانش آموزی فکر رفتن ازکشور را داشته باشد. بیاییم همه استعدادها راشکوفاکنیم زیرا ما لیاقتش راداریم ومی توانیم…

سارینا بابایی
.چاپ مطلب
مدارس بدون خلاقیت اداره
تعداد دفعات مشاهده شده : 509
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید