کد مطلب : 58869 / تاریخ ثبت : 1396/11/14 13:32

کودکان کار

کودکی بر باد رفته

کودکان کار از جمله افرادی هستند که در پیش آمدن شرایط خود، هیچ تقصیری ندارند؛ فروپاشی خانواده ها و عدم توانایی در تأمین منابع مالی خانواده، بیکاری و ازکارافتادگی و همچنین مهاجرت های غیرقانونی از جمله دلایل مؤثر در سرنوشت کودکان کار محسوب می شوند.

کودکان کار یکی از پیچیده ترین مسائل و آسیب هایی است که جامعه ما در اغلب شهر با آن درگیر است. سازمان بهزیستی معمولاً آمار دقیقی از این کودکان نمی دهد و شاید هم اشراف چندانی به موضوع ندارد. سمن ها و نهادهای مردمی که برای این حل این معضلات گرد هم می آیند، آنقدر توانایی ندارند که بتوانند چهره ی شهر را از این مسائل بپالایند. اغلب این کودکان در خانواده هایی فروپاشیده یا دچار ناتوانی اقتصادی به سر می برند. برخی از آنها حتی بی خانمان اند. مسلماً در شرایط خاص آب و هوایی مثل سرما و بارندگی، وضعیت این کودکان بسیار بدتر از روزهایی عادی خواهد بود. انچه مشهود است افزایش روزافزون این کودکان در خیابان است. چه آنهایی که درشکل مشاغل کاذب تکدی گری می کنند و چه آنها که به مشاغل غیررسمی و معمولاً جمع آوری زباله می پردازند؛ به شدت در معرض آسیب های گوناگون اجتماعی و بهداشتی اند. 
علاوه بر جمعیت های مردمی و خیریه ها، ارگانها رسمی و دولتی زیادی متولی رسیدگی به این شرایط هستند، اما هر روز شاهد تلف شدن زندگی های فردی و ضایع شدن جسم و روان افراد جامعه به شکل های مختلف هستیم.
 
وجود زندان ها در کرج، گسترش بیکاری و افزایش مهاجرت، رواج نگران کننده طلاق در بین خانواده از جمله دلایلی است که به افزایش تعداد کودکان کار دامن می زند. 


 


علی شهبازی
.چاپ مطلب
کودکان کار کرج
تعداد دفعات مشاهده شده : 937
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید