کد مطلب : 58810 / تاریخ ثبت : 1396/11/11 14:23

جلسه سی و ششم یا سی و هشتم؟!

جلسه سی و هشتم یا سی و ششم؟! سؤالی که امروز یکی از اعضای شورا د=از رئیس شورا پرسید و در ادامه منجر به درگیری لفظی دو عضو از اعضای شورا شد

تعداد دفعات مشاهده شده : 677
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید