کد مطلب : 58388 / تاریخ ثبت : 1396/10/18 11:02

بوي گند فاضلاب و حال خراب رودخانه کرج

سرريز مقادير زيادي فاضلاب شهري و روستايي به رودخانه کرج که زماني يکي از منابع تامين بخشي از اب شرب شهرستان کرج و تهران محسوب مي شد بعد از خشکسالي ضربه کاري تري را به حيات اين رودخانه وارد کرده است

در حالي که در شرايط خشکسالي و کاهش منابع آبي کشور انتظار مي رود براي حفظ ذخاير محدود باقي مانده، تدابير موثري انديشيده شود اما هر روز اخبار جديدي از ورود انواع الاينده هاي شيميايي و خانگي به رودخانه ها ، درياچه ها و ابراهه هاي کوچک و بزرگ به گوش مي رسد. در همين رابطه سرريز مقادير زيادي فاضلاب شهري و روستايي به رودخانه کرج که زماني يکي از منابع تامين بخشي از اب شرب شهرستان کرج و تهران محسوب مي شد بعد از خشکسالي ضربه کاري تري را به حيات اين رودخانه وارد کرده است.
 
در حالي که از اوايل سال 94 با شدت گرفتن ميزان الودگي اب رودخانه کرج با فاضلاب و مواد نفتي شوراي عالي امنيت ملي اجراي شبکه فاضلاب در روستاهاي حوضه ابخيز رودخانه و سد کرج را به تصويب رساند و خواهان مممانعت از ورود نفتي به اين رودخانه شد طي روزهاي اخير اخبارجديدي از تداوم ورود فاضلاب بيش از 100 روستا به اين رودخانه منتشر شده است. وضعيتي که زنگ خطر جدي براي محيط زيست و حيات اين منبع ابي را به صدا دراورده است .
اين در حالي است که بنا به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی‌ باید طي دو سال اخير در ۱۰۰ روستای حوضه آبریز رودخانه مذکور شبکه فاضلاب اجرايي مي شد اما تاکنون تنها توسعه شبکه فاضلاب در ۳ روستا انجام و در ۵ روستا نیز مطالعات آن صورت گرفته است!
 
خسرو ارتقایی در اين خصوص مي گويد: اگر هر سال بتوانیم شبکه فاضلاب ۱۰ روستا را اجرایی کنیم، ۱۰ سال زمان خواهد برد، بنابراین با این روند نمی‌توانیم نقشی در این حوزه ایفا کنیم !
 
با اين تفاسير نه تنها نمي توان انتظار داشت که مصوبه شوراي عالي امنيت مبني بر اجراي شبکه فاضبلاب روستايي در شرايط بحراني فعلي به نتيجه مطلوب برسد بلکه الاينده هاي شهري نيز بي محابا در حال افزايش است.
 
در حالي که بررسي هاي کارشناسان استفاده از سوخت فسیلی در روستاهای محور چالوس و نبود سیستم فاضلاب را به عنوان عامل اصلي آلودگی رودخانه کرج عنوان کرده اند هنوز برخي از متولیان امر معتقدند که آلودگی رودخانه بالاتر از میانگین کشوری نیست! اين در شرايطي است که از سال گذشته اخباري از ورود مواد نفتي به بستر اين رودخانه هم منتشر شده که جايگاه رودخانه کرج را به عنوان بهترین آب های قابل شرب در دنیا از نظر کيفيت به شدت تحت الشعاع قرار داده است.
 
همان زمان مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان کرج اعلام کردند :آلودگی منابع نفتی و سوختی و همچنین فاضلاب ها فقط دو منبع آلودگی ما هستند. 56 روستا در حوزه آبریز سد و پایین دست سد داریم که به غیر از سه روستا، فاضلاب بقیه به صورت خام مستقیم وارد رودخانه می شود یا وارد چاه های جاذب می شود! استفاده از سموم و کود های شیمیایی مورد استفاده روستاييان و ورود ان به بستر رودخانه کرج نيز به عنوان منبع الاينده ديگر اعلام شد که درکنار چرای بیش از ظرفیت دام ها را در این منطقه و از بين رفتن پوشش گياهي و ورود رسوبات ناشي از ان به رودخانه ، حيات ان را با تهديد جدي روبرو کرده بود با اين حال هنوز اين شرايط به قوت خود باقي است !

مريم احمدي
.چاپ مطلب
فاضلاب حال خراب رودخانه کرج
تعداد دفعات مشاهده شده : 170
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید