کد مطلب : 56137 / تاریخ ثبت : 1396/06/22 20:20

ایلیات:

شایسته سالاری شرط لازم عزل و نصب ها در شهرداری/باید به سمت سالم سازی حرکت کنیم

عضو شورای پنجم کرج معتقد است که باید به سمت سالم سازی در مدیریت شهری حرکت کرد اما این عمل بر اساس منطق شایسته سالاری و توانمندتر کردن سیستم باید صورت پذیرد

فرج اله ایلیات در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری البرز نوید تغییرات جدی در سیستم مدیریت شهری را داد اما پیش شرطی نیز برای این امر مطرح نمود.

این عضو شورای کرج معتقد است که سیستم شهرداری دارای نقاط ضعف و قوت فراوانی است که اصلی ترین ضعف آن به نیروی مدیریتی بر می گردد و می گوید: متاسفانه ما در طول این سالها موفق به پایه گذاری سیستم خدمات رسانی از راه دور نشدیم و بیشترین آسیب نیز از چالش شهروندان با کارشناسان و مدیرانی می بینیم. 

وی ادامه داد: شهردار منتخب و به طور کل مدیریت شهری ما باید دو مسیر را بعد از آسیب شناسی به سرانجام برساند نکته اول شناسایی مدیران ضعیف یا دارای حاشیه و جایگزین کردن مدیران قوی و دوم اجرایی کردن سیستم اتوماسیون اداری و ارائه خدمات از راه دور به شهروندان.

این عضو شورا تاکید می کند: بهتر است عزل و نصب ها با هماهنگی کامل و تصمیم قطعی شهردار منتخب صورت بگیرد اما اگر اضظراری هم در عزل یک مدیر باشد باید شرط شایسته سالاری را مدنظر قرار بدهیم.
.چاپ مطلب
فرج اله ایلیات
تعداد دفعات مشاهده شده : 267
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید