کد مطلب : 55765 / تاریخ ثبت : 1396/06/05 14:16

تصویر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کلانشهر کرج چگونه است

اجرای پروژه های عمرانی و به دنبال آن تحولات باید علاوه بر تامین نیازهای کنونی شهروندان قادر باشد خواسته و نیاز آیندگان را مرتفع سازد؛ در این راستا پرداختن به مولفه های " اقتصاد مقاومتی " کارساز است

مقام معظم رهبری: "اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کنند رشد و شکوفایی باشد."

ساخت ایرانی آباد منتفع و پویا هدف نهایی همه مسئولان و متعهدان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. بی تردید تنها داشتن پست و مقام و سمت و نشستن بر مسند مسئولیت و مدیریت برای تحقق سیاست های کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام و رسیدن به وحدت ملی، آبادانی و عمران، رواج معرفت دینی و معنویت بین بخش وسیعی از نسل جوان، بقاء دین و بیداری اسلامی کافی نیست بلکه باید با همه توان و ارادت به ارزش های ماندگار عرصه های مختلف نظام در راه هدف های تعیین شده گام برداشت برای مردم، برای آبادانی و برای پویایی کشور در همه زمینه هایی که بی شک استعداد های آن مهیا است.

بحث "اقتصاد مقاومتی" از مباحث مهم جامعه امروز ایران است؛ به طور کلی پرداختن به این موضوع و به تبع آن اقتصاد شهری کاری بسیار پیچیده و حساس است رویکردهای این عرصه حیاتی با رشد و گسترش شهری، تغییر در ساختارهای جمعیتی، تحول در سطح نیازهای افراد جامعه زمینه را برای تحول در عرصه های مختلف از جمله عرصه اقتصاد را فراهم می کند. نحوه برخورد یا تعاملات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و به تبع تحولاتی که شکل می گیرد دستخوش تغییر می شود که این تغییرات در بازه های زمانی مختلف نیازمند مدیریت و ارائه الگوهایی متناسب با تغییر و تحولات جدید هستند. در جریان تحولات اقتصادی حاکم بر کشور و به دنبال آن در شهرها و کلانشهرها آنچه اهمیت دار ریشه یابی چالش های اقتصادی و دستیابی به راهکارهای حل این چالش ها البته نه به صورت دوره ای و مقطعی و مسکن وار است. باید راهکارهای بهینه ای را در راستای مواجهه هوشمندانه با چالش های اقتصادی پیش رو قرار داد که از مهمترین نکاتی که در این راه باید به آن توجه داشت، میزان نوآوری است؛ موضوعی که طی چند سال اخیربه آن به عنوان راهگشای مسائل و مشکلات اقتصادی تاکید شده است، پرداختن به موضوع " اقتصاد مقاومتی " که از سوی مقام معظم رهبری و با تاکید بر موضوعاتی چون کاهش وابستگی ها، تکیه بر مزیت های تولید و تلاش به منظور خوداتکایی، بازسازی و احیایی اقتصاد ملی مطرح شد، می باشد.

مدیریت شهری به عنوان یکی از مهمترین نقاط اتصال بین مدیریت شهر و شهروندان است که وظایف متعدد و متنوعی را در بخش های مختلفی از قبیل برنامه ریزی شهری، ترسیم چشم انداز شهر برای دستیابی به توسعه پایدار و ... را بر عهده دارد که پیش نیاز انجام همه این تعهدات و انجام امور  در یک شهر برخورداری از بنیه اقتصادی قوی است. اقتصاد شهری با توجه به ارکان جامعه و شاخص های جمعیتی و سطح نیازهای مردمی به موضوعی با اهمیت برای مدیران شهر به عنوان گردانندگان جامعه شهری که سکان هدایت شهر را در دست دارند، است. در کلانشهر ها متاثر از مظاهر جهانی شدن و به واسطه ارتقاء جایگاه اقتصادی و زیرساخت های این مهم شکل نویی از اقتصاد، شاخص های این عرصه را به حرکت درآورد.

چگونگی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کلانشهر کرج

اقتصاد مقاومتی را می توان شاخص و بنیان مستقیم اقتصادی تعریف کرد که  موجب مصون ماندن جامعه در شرایط بحران و دشوار و در عین حال تسهیل کننده امور می شود؛ همچنین اقتصاد مقاومتی نقشه راهی است که می تواند مسیر آینده کشور در بخش اقتصاد را ترسیم کند؛ پس باید اذعان داشت که صاحبان کرسی مسئولیت در همه ارکان حکومتی اعم از کشوری و شهری برای دستیابی به اهداف کوتاه، میان و بلند مدت  در زمینه های اقتصادی به این نقشه و راهکارهای آن نیاز دارند.

اقتصاد مقاومتی برگرفته از آنچه مقام معظم رهبری فرمودند بی شک برای کلانشهری چون کرج برازش معناداری دارد؛ آنچه این رویکرد و نگاه را از یک نگاه صرف و کلام شعاری خارج می کند و شکل واقعیت به آن می بخشد؛ تلاش برای درک کامل و همه جانبه اصول و مولفه های مطرح شده در محتوای این مبحث کلان است. به طور قطع و یقین در پی منطبق، سازگار و متعادل کردن مقتضیات شهری و کشوری و آنچه در سیاست های این الگوی کلان آمده است با سیاست ها و دیپلماسی شهری و شرایط بومی کلانشهر کرج می توان رابطه مطلوب اقتصاد با مدیریت شهری را تا حد قابل قبولی تضمین کرد.

اجرای پروژه های عمرانی در شهر علاوه بر تغییر در ساختارهای شهری، مهیا کردن زیرساخت ها متناسب با توسعه شهر موجب تحول اقتصادی و جلب رضایتمندی شهروندان نیز می شود. برنامه ریزی و سیاست گذاری در شهر باید به نحوی باشد که مفهوم تحول شهری در همه عرصه ها آشکار و ملموس بوده تا همگان آن را درک کنند. مهم تر آنکه این تحولات باید علاوه بر تامین نیازهای کنونی شهروندان قادر باشد خواسته و نیاز آیندگان را نیز پوشش دهد. تفکر سیستمی در مجموعه مدیریت شهری که عهده دار مسئولیت های مردمی است در قبال برداشت و تحلیل معنا و مفهوم "اقتصاد مقاومتی" باید تحقق وعده های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در سطح کلان و کشوری باشد. چرا که در صورت داشتن این تفکر است که خط و مشی های این راهکار کلان اقتصادی برای کلانشهر ها نیز قابل استفاده خواهد بود.

مدیران شهری حلقه ارتباطی بین حاکمان و شهروندان هستند و نقش مهمی را در تاثیر پذیری و رضایتمندی شهروندان دارند بر این اساس باید به حضور افکار و حقوق همه شهروندان در همه امور بها دهند. توجه به این امر مهم خود از مولفه های اقتصاد مقاومتی است. نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، سیاستگذاری برای اصلاح الگوی مصرف است. این موضوع به ویژه در مدیریت شهر که مجموعه ای از مسئولیت های مالی را عهده دار است، اهمیت ویژه ای دارد. اینکه چگونه باید میان هزینه ها و دخل و خرج ها تعادل برقرار کرد خود مصداق مهمی از لزوم توجه به ارکان و نولفه های اقتصاد مقاومتی است.

اقتصاد و برنامه ریزی شهری که مبتنی بر الگوهای سازمان یافته " اقتصاد مقاومتی" است برنامه و سیاستی راهبردی می باشد که رشد شهر در آینده و هدایت آن یه سوی توسعه بهینه و تحول اقتصادی، اجتماعی و ... را ممکن می سازد. مهمترین عامل ظهور و توسعه اقتصاد دستیابی به طرح ها و برنامه هایی است که علاوه بر بخش اقتصاد، مطالعات جمعیتی، حمل و نقل و تاسیسات شهری و جذب فعالیت های تولیدی نیز متمرکز باشد.

رسیدن به متغیرها و پارامترهای اقتصادی پویا در کلانشهر چون کرج که رشد شهرنشینی در آن بسیار بالاست باید تعریفی خاص داشته باشد. یافتن مدل هایی که توان اقتصادی شهر را افزایش دهند بسیار پیچیده است و نیاز به تفکر اقدامات کارشناسی شده دارد.

از مهمترین راهکارها که علاوه بر توسعه پایدار حرکت در مسیر سیاست های "اقتصاد مقاومتی" را موجب می شود، فراهم آوردن بسترهای سرمایه گذاری و بهره گیری از توان و ظرفیت های سرمایه گذارهای بخش داخلی است. از وظایف مهم نهادهای مردمی که شورا در راس آن قرار دارد، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و اجرای نقشه های جامع علمی که ارتقاء و بهره وری در همه عرصه را ممکن می سازد، می باشد. این نهاد با سیاست گذاری های کارآ و محور قرار دادن قابلیت های موجود همچنین استفاده از پتانسیل های سرمایه گذاری باید چرخه اقتصاد شهری را به نحوی موثر به حرکت درآورد، در عین حال در مسیر دستیابی به شاخص های عدالت اجتماعی نیز گام بردارد. البته باید اذعان داشت تحقق وعده های اقتصادی به خودی خود اهداف اجتماعی و انسانی جامعه را نمی سازد بلکه از دیگر گزینه هایی که باید بر آن تاکید داشت تا ابعاد "اقتصاد مقاومتی" بر مبنای آن تعیین و گفتمان سازی آن شکل بگیرد، شفاف سازی اقتصاد، سالم سازی آن و جلو گیری از اقدامات و فعالیت هایی است که انجام آن تنها منابع درآمدی را بدون داشتن خروجی مثبت و تاثیرگذار برای آینده شهر کاهش می دهد، می باشد.

طراحی و اجرای پروژه های اولویت دار و مورد نیاز شهر و شهروندان از طریق نیاز سنجی، صرفه جویی در هزینه عمومی تحول اساسی را در ساختارهای اقتصادی  سیستم مدیریت شهری ایجاد می کند و موجب منطقی سازی عملکرد فعالیت و منطقی سازی سیستم این مجموعه مردمی می شود.

بهره مندی از ظرفیت نخبگان و دانشجویان نیز با توجه به وجود دانشگاه های کرج می تواند این کلانشهر را به اهداف اقتصادی مورد نظر نزدیک کند؛ شناخت ظرفیت ها و حتی تهدیدها و تبدیل آن به فرصت های کارآمد نیز از دیگر راهکارهای این مهم می باشد.

از سویی برای داشتن روابط و مناسبات اقتصادی و سیاسی مهم است که شهروندان درک بالایی از شرایط شهر خود داشته باشند؛ به این منظور که مردم کلانشهر کرج باید بدانند چگونه می توانند در پیشگیری ازبحران های اقتصادی تاثیر گذار باشند؛ باید در سیستم شهری رابطه شایسته ای بین شهروندان و مسئولان برقرار باشد و مردم باید با اعتماد به سیستم از منافع شخصی به نفع منافع گروهی صرف‌نظر کنند، اینگونه  سیاست‌های اقتصادی دولت عملکرد بهتری خواهد داشت.
آسیه چهارباغی
.چاپ مطلب
تصویر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی کلانشهر کرج
تعداد دفعات مشاهده شده : 293
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید